TRANTHINH
Cờ nhanh: 1543 W5D0L2
Cờ chậm: 1936 W3396D561L2841)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TRANTHINH (1980) quocdoanh (1765) 31S
2 win TRANTHINH (1951) trung76ht (1910) 21S
3 lose TRANTHINH (1973) ngappppp (2136) 74S
4 win HungN17 (1941) TRANTHINH (1942) 33S
5 lose ditmebonsw (1909) TRANTHINH (1978) 77S
6 win TRANTHINH (1529) HieuN (1491) 22F
7 win TRANTHINH (1513) hangaozhu (1538) 30F
8 lose TRANTHINH (1529) hangaozhu (1522) 33F
9 win tuanly (1390) TRANTHINH (1517) 19F
10 win TRANTHINH (1505) tuanly (1402) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TRANTHINH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames