TKL123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1397 W6262D404L8494)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vinhtran2014 (1593) TKL123 (1407) 17S
2 win HuyVu66 (1477) TKL123 (1389) 24S
3 win JamesTan (1442) TKL123 (1371) 43S
4 lose gyc81 (1552) TKL123 (1381) 19S
5 lose cong000000 (1537) TKL123 (1392) 20S
6 lose tanhoang65 (1413) TKL123 (1407) 1S
7 lose TKL123 (1420) chong1961 (1502) 6S
8 lose santos22 (1388) TKL123 (1437) 36S
9 win blinder (1418) TKL123 (1422) 22S
10 win TKL123 (1406) ypa2k (1428) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TKL123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames