THE_WOLF
Cờ nhanh: 2180 W203D13L163
Cờ chậm: 2162 W242D24L195)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jutta (2238) THE_WOLF (2143) 17F
2 lose THE_WOLF (2182) kentk (2048) 84S
3 win kentk (2060) THE_WOLF (2170) 25S
4 win THE_WOLF (2159) conbongua (2009) 31S
5 win conbongua (2021) THE_WOLF (2147) 47S
6 lose THE_WOLF (2162) VSP (2168) 48S
7 draw THE_WOLF (2162) haubui (2189) 50S
8 win haubui (2206) THE_WOLF (2145) 66S
9 win THE_WOLF (2128) Caphe_amazon (2167) 18S
10 lose Caphe_amazon (2152) THE_WOLF (2143) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by THE_WOLF, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames