THANHTUNGABC
Cờ nhanh: 1491 W0D0L1
Cờ chậm: 1719 W1338D204L1443)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HaiDao3 (1692) THANHTUNGABC (1704) 36S
2 win HaiDao3 (1708) THANHTUNGABC (1688) 53S
3 win hu626 (1672) THANHTUNGABC (1672) 62S
4 lose Bautroi717 (1672) THANHTUNGABC (1688) 15S
5 win trang2008 (1698) THANHTUNGABC (1672) 55S
6 lose johnny_ho (1757) THANHTUNGABC (1685) 58S
7 win Tan5555 (1613) THANHTUNGABC (1671) 63S
8 win Tan5555 (1628) THANHTUNGABC (1656) 55S
9 lose iou0202 (1798) THANHTUNGABC (1668) 34S
10 win iou0202 (1819) THANHTUNGABC (1647) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by THANHTUNGABC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames