THANHTUNGABC
Cờ nhanh: 1491 W0D0L1
Cờ chậm: 1607 W781D122L840)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win choichay (1602) THANHTUNGABC (1591) 56S
2 win choichay (1619) THANHTUNGABC (1574) 37S
3 win ToNg (1573) THANHTUNGABC (1558) 36S
4 lose ToNg (1557) THANHTUNGABC (1574) 36S
5 lose leha888 (1599) THANHTUNGABC (1589) 61S
6 lose THANHTUNGABC (1602) obama123 (1698) 46S
7 win khongming (1749) THANHTUNGABC (1582) 33S
8 lose cotuong58 (1693) THANHTUNGABC (1594) 16S
9 win caubavn123 (1548) THANHTUNGABC (1579) 24S
10 lose htlacduong (1637) THANHTUNGABC (1609) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by THANHTUNGABC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames