THANHTUNGABC
Cờ nhanh: 1491 W0D0L1
Cờ chậm: 1661 W1025D170L1107)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win THANHTUNGABC (1646) DuAm (1631) 60S
2 win DuAm (1647) THANHTUNGABC (1630) 22S
3 win cotuong99 (1614) THANHTUNGABC (1615) 38S
4 lose guoying (1621) THANHTUNGABC (1631) 84S
5 win mike88 (1592) THANHTUNGABC (1616) 62S
6 win donna1982 (1617) THANHTUNGABC (1600) 66S
7 lose kwok (1644) THANHTUNGABC (1615) 37S
8 win Sontran (1595) THANHTUNGABC (1600) 23S
9 win jonnythanhle (1596) THANHTUNGABC (1567) 38S
10 win jonnythanhle (1634) THANHTUNGABC (1529) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by THANHTUNGABC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames