TDT10521
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2141 W168D34L112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cinanmom_200 (1992) TDT10521 (2130) 35S
2 win hoangphuc196 (2114) TDT10521 (2097) 27S
3 draw lyminh1988 (1987) TDT10521 (2100) 38S
4 win dinh102 (2026) TDT10521 (2086) 61S
5 win TDT10521 (2070) missyou (2079) 33S
6 lose missyou (2063) TDT10521 (2086) 40S
7 draw giau9999 (2153) TDT10521 (2084) 32S
8 win HOANGTHANH (2037) TDT10521 (2069) 34S
9 win TDT10521 (2053) LuckyBau (2078) 39S
10 lose LuckyBau (2062) TDT10521 (2069) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TDT10521, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames