TDT10521
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2066 W356D89L285)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TDT10521 (2066) trong11x (2047) 37S
2 draw trong11x (2047) TDT10521 (2066) 36S
3 lose PHANXIPAN (2054) TDT10521 (2100) 26S
4 draw AAmaster (1864) TDT10521 (2106) 25S
5 win kenykeny (1984) TDT10521 (2094) 29S
6 win kenykeny (1997) TDT10521 (2081) 31S
7 lose TDT10521 (2097) tentenen (2069) 7S
8 win tentenen (2085) TDT10521 (2081) 16S
9 win TDT10521 (2068) ht607 (1977) 34S
10 lose ht607 (1958) TDT10521 (2087) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TDT10521, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames