TDDung
Cờ nhanh: 1691 W11991D226L12481
Cờ chậm: 1870 W381D21L364)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose backhanh50 (1688) TDDung (1707) 43F
2 win backhanh50 (1704) TDDung (1691) 52F
3 win TDDung (1678) eugenni (1595) 26F
4 win henryhootp (1699) TDDung (1661) 28F
5 lose henryhootp (1684) TDDung (1676) 45F
6 lose kas (1723) TDDung (1691) 53F
7 lose TDDung (1707) kas (1707) 54F
8 lose vanthuy61 (1843) TDDung (1719) 25F
9 win Chandai (1736) TDDung (1702) 39F
10 lose Chandai (1721) TDDung (1717) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TDDung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames