TC10235
Cờ nhanh: 1577 W33D0L33
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nvboston1 (1589) TC10235 (1561) 21F
2 win mingo (1540) TC10235 (1546) 39F
3 win Altontran (1564) TC10235 (1529) 41F
4 win TC10235 (1511) Altontran (1582) 36F
5 lose Champion (1525) TC10235 (1527) 30F
6 win TC10235 (1513) namcam666 (1455) 34F
7 win hamchoi_2020 (1440) TC10235 (1499) 26F
8 win TC10235 (1483) LanHuong18 (1515) 40F
9 win TC10235 (1465) LanHuong18 (1533) 46F
10 lose TC10235 (1482) fanpi (1422) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TC10235, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames