TAN2020
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1929 W622D41L544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mousedeer (1897) TAN2020 (1914) 21S
2 win TAN2020 (1899) mustang_1 (1879) 32S
3 lose mustang_1 (1862) TAN2020 (1916) 39S
4 lose hanh2415 (1947) TAN2020 (1931) 44S
5 win hanh2415 (1964) TAN2020 (1914) 38S
6 lose TAN2020 (1929) sothich (1945) 22S
7 lose loan (1987) TAN2020 (1943) 36S
8 lose TAN2020 (1958) loan (1972) 24S
9 lose huongngo (1837) TAN2020 (1978) 40S
10 lose Satsat_9999 (2049) TAN2020 (1992) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TAN2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames