TAM_BO_HO
Cờ nhanh: 2692 W61D9L3
Cờ chậm: 2587 W71D7L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kephadam (2529) TAM_BO_HO (2573) 100S
2 draw TAM_BO_HO (2574) kephadam (2528) 60S
3 draw kephadam (2527) TAM_BO_HO (2575) 27S
4 draw thanhliem76 (2614) TAM_BO_HO (2697) 53F
5 win TAM_BO_HO (2554) Omygod (2382) 35S
6 win vinceaiden (2419) TAM_BO_HO (2529) 31S
7 win TAM_BO_HO (2500) DOCCO_SATTHU (2462) 11S
8 win ufo________ (2353) TAM_BO_HO (2476) 31S
9 win TAM_BO_HO (2692) LenhhoXung (2269) 17F
10 win TAM_BO_HO (2466) CheungD (2274) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TAM_BO_HO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames