Suredie
Cờ nhanh: 1660 W2096D168L2110
Cờ chậm: 1426 W51D6L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Suredie (1646) Duyenhai_TV (1584) 43F
2 win Duyenhai_TV (1598) Suredie (1632) 41F
3 lose Len (1696) Suredie (1646) 48F
4 lose Suredie (1661) Diemthoan (1662) 30F
5 lose Suredie (1677) Diemthoan (1646) 23F
6 win S0bad (1544) Suredie (1665) 24F
7 win Suredie (1652) S0bad (1557) 41F
8 lose Garylp333 (1555) Suredie (1671) 148F
9 win ponder (1599) Suredie (1657) 50F
10 win ponder (1614) Suredie (1642) 70F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Suredie, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames