Sun_Day_008
Cờ nhanh: 2523 W271D26L253
Cờ chậm: 2363 W1694D470L1705)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Sun_Day_008 (2389) LocCoc1 (2484) 48S
2 draw Sun_Day_008 (2383) LocCoc1 (2490) 107S
3 draw DaiCaThay (2372) Sun_Day_008 (2383) 67S
4 draw DaiCaThay (2372) Sun_Day_008 (2383) 42S
5 lose HoaiHamHo (2618) Sun_Day_008 (2402) 58S
6 lose KeepSilent (2454) Sun_Day_008 (2432) 14S
7 draw Sun_Day_008 (2431) KeepSilent (2455) 42S
8 draw xiexie1 (2417) Sun_Day_008 (2431) 90S
9 draw yoyofun (2456) Sun_Day_008 (2430) 48S
10 draw Sun_Day_008 (2429) yoyofun (2457) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sun_Day_008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames