SugarMeMeGo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2598 W65D2L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SugarMeMeGo (2586) CongAnThon (2475) 46S
2 win CongAnThon (2488) SugarMeMeGo (2573) 49S
3 win CongAnThon (2513) SugarMeMeGo (2559) 32S
4 win SugarMeMeGo (2544) HELL_HORSE (2538) 55S
5 win HELL_HORSE (2554) SugarMeMeGo (2528) 50S
6 lose alehaphap (2696) SugarMeMeGo (2539) 35S
7 win matnguaroi (2510) SugarMeMeGo (2524) 68S
8 win Honghung90 (2397) SugarMeMeGo (2512) 29S
9 draw Vespa (2468) SugarMeMeGo (2514) 33S
10 win SugarMeMeGo (2504) maih83303 (2328) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SugarMeMeGo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames