Su30_MK2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2483 W147D51L83)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QUAI_KHACH (2537) Su30_MK2 (2513) 25S
2 win ervin (2219) Su30_MK2 (2497) 30S
3 draw hoasingheo (2438) Su30_MK2 (2500) 21S
4 lose Tuannhi (2625) Su30_MK2 (2525) 44S
5 draw Tuannhi (2631) Su30_MK2 (2519) 41S
6 win yoyofun (2466) Su30_MK2 (2489) 50S
7 win jolly_jumper (2294) Su30_MK2 (2468) 32S
8 lose Su30_MK2 (2500) Tuannhi (2490) 30S
9 win nguaconrx (2373) Su30_MK2 (2475) 81S
10 win Su30_MK2 (2455) tuanpa79 (2257) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Su30_MK2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames