Strong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2463 W73D25L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Strong (2504) ufo________ (2345) 1S
2 draw Strong (2505) AnThienChinh (2481) 92S
3 win Strong (2482) Hu_Truc (2332) 97S
4 draw Strong (2491) Hu_Truc (2323) 110S
5 draw Strong (2502) Hu_Truc (2312) 108S
6 draw Strong (2514) Hu_Truc (2300) 129S
7 win Strong (2481) Mymilky (2502) 35S
8 draw Strong (2469) HAC_CONG_TU (2679) 43S
9 draw Strong (2480) Hu_Truc (2289) 38S
10 draw Strong (2492) Hu_Truc (2277) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Strong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames