StocktonCA
Cờ nhanh: 2532 W97D13L38
Cờ chậm: 2245 W43D2L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose StocktonCA (2270) VC_VTQ (2372) 62S
2 win ervin (2102) StocktonCA (2247) 36S
3 lose StocktonCA (2266) Quannuakhuya (2477) 3S
4 draw StocktonCA (2253) Quannuakhuya (2490) 69S
5 win StocktonCA (2226) mrvanly (2157) 26S
6 win Cruxifix (2107) StocktonCA (2522) 30F
7 lose StocktonCA (2250) nghatthiep (2382) 58S
8 lose StocktonCA (2294) Master105 (2071) 16S
9 draw StocktonCA (2286) nghatthiep (2420) 53S
10 win StocktonCA (2244) trum_bip (2413) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by StocktonCA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames