Steve_Lee
Cờ nhanh: 2709 W104D27L16
Cờ chậm: 2571 W187D32L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanDm (2200) Steve_Lee (2559) 32S
2 win Hahe85 (2285) Steve_Lee (2542) 17S
3 win qjin001 (2242) Steve_Lee (2700) 56F
4 win Kylexy (2241) Steve_Lee (2526) 25S
5 draw Kylexy (2224) Steve_Lee (2543) 91S
6 win theeagle_usa (2174) Steve_Lee (2530) 30S
7 win Steve_Lee (2515) congki (2211) 32S
8 lose Hoapc10 (2293) Steve_Lee (2562) 33S
9 win Cotuonglaban (2050) Steve_Lee (2554) 10S
10 win Steve_Lee (2535) Omygod (2323) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steve_Lee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames