Steve_Lee
Cờ nhanh: 2872 W391D61L31
Cờ chậm: 2885 W501D62L73)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Omygod (2319) Steve_Lee (2866) 29F
2 lose ME_CUNG (2398) Steve_Lee (2922) 53F
3 win danielwcc (2397) Steve_Lee (2877) 45S
4 win xuanhoa91 (2135) Steve_Lee (2920) 28F
5 win bluespruce66 (2273) Steve_Lee (2872) 34S
6 win Hungdung10 (2087) Steve_Lee (2869) 27S
7 draw drvietnam (2340) Steve_Lee (2946) 28F
8 draw Dadalili (2202) Steve_Lee (2974) 46F
9 win DanDm (2169) Steve_Lee (2865) 34S
10 win hawk22 (2218) Steve_Lee (2971) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steve_Lee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames