Steve_Lee
Cờ nhanh: 2886 W563D99L45
Cờ chậm: 2877 W646D79L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Wander9s (2136) Steve_Lee (2883) 26F
2 win mongthuhoa01 (2167) Steve_Lee (2880) 25F
3 win Anhlinhdat (2175) Steve_Lee (2873) 42S
4 win DanDm (2263) Steve_Lee (2868) 30S
5 win kyphongbn (2242) Steve_Lee (2863) 28S
6 win ME_CUNG (2452) Steve_Lee (2870) 1F
7 win choitoisang (2286) Steve_Lee (2857) 32S
8 win phubon (2009) Steve_Lee (2869) 32F
9 win GietCONGSAN (2210) Steve_Lee (2852) 41S
10 win Vitvamco2020 (2078) Steve_Lee (2849) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steve_Lee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames