Steve_Lee
Cờ nhanh: 2830 W125D32L16
Cờ chậm: 2769 W251D38L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MaHoi (2155) Steve_Lee (2769) 29S
2 win MaHoi (2166) Steve_Lee (2764) 33S
3 win Jesse123 (2239) Steve_Lee (2761) 38S
4 win ngocthanh01 (2375) Steve_Lee (2749) 17S
5 win cn1830 (2271) Steve_Lee (2740) 57S
6 win Johnly0001 (2264) Steve_Lee (2824) 23F
7 win X_man (2315) Steve_Lee (2816) 22F
8 win cogiaisau2 (2311) Steve_Lee (2730) 28S
9 win lehoabinh (2286) Steve_Lee (2720) 55S
10 win frankey2000 (2217) Steve_Lee (2814) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Steve_Lee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames