Spring21
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2249 W623D55L532)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AITA (2422) Spring21 (2205) 32S
2 draw AITA (2435) Spring21 (2192) 23S
3 win langtusau (2193) Spring21 (2176) 34S
4 lose Spring21 (2215) Helo (2092) 10S
5 win Spring21 (2181) Caphe_amazon (2229) 22S
6 lose Spring21 (2228) krasi1 (1955) 41S
7 win Spring21 (2206) quytocngheo (2042) 30S
8 win Caphe_amazon (2252) Spring21 (2170) 22S
9 win haywatroi (2026) Spring21 (2146) 46S
10 lose Spring21 (2182) xiaotiantian (2103) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Spring21, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames