SpiderCop
Cờ nhanh: 1886 W2583D572L2560
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SpiderCop (1902) spykid (1877) 79F
2 win SpiderCop (1882) Master4ever (2017) 35F
3 draw SpiderCop (1883) Amellia (1832) 72F
4 lose Chu_Nam (1905) SpiderCop (1898) 36F
5 lose SpiderCop (1914) Chu_Nam (1889) 35F
6 lose SpiderCop (1924) Mike2 (2104) 60F
7 win SpiderCop (1910) Linta2 (1845) 30F
8 lose son_la (1837) SpiderCop (1928) 20F
9 win SpiderCop (1913) kyduyen9999 (1912) 25F
10 lose SpiderCop (1930) kyduyen9999 (1895) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SpiderCop, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames