Sony2007
Cờ nhanh: 2678 W78D6L1
Cờ chậm: 2496 W43D22L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DietChuot (1957) Sony2007 (2675) 6F
2 lose BachTruc (2296) Sony2007 (2728) 38F
3 win Muacot (2518) Sony2007 (2708) 35F
4 win Sony2007 (2685) Muacot (2541) 26F
5 win tampaFL (2483) Sony2007 (2664) 34F
6 win anhngoc (2059) Sony2007 (2659) 27F
7 draw firstavenue (2045) Sony2007 (2685) 34F
8 win trum_men (2431) Sony2007 (2485) 106S
9 draw Sony2007 (2482) Cachabim (2582) 27S
10 draw Cachabim (2585) Sony2007 (2479) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sony2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames