Sony2007
Cờ nhanh: 2711 W94D8L2
Cờ chậm: 2648 W59D76L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Sony2007 (2648) AikeuTuido (2624) 34S
2 draw AikeuTuido (2624) Sony2007 (2648) 35S
3 win LocCoc1 (2578) Sony2007 (2619) 42S
4 draw Sony2007 (2621) LocCoc1 (2576) 35S
5 win cogiaisau2 (2430) Sony2007 (2703) 57F
6 draw trum_bip (2496) Sony2007 (2624) 39S
7 draw Thien_Sinh (2575) Sony2007 (2630) 78S
8 win rolandyong (2129) Sony2007 (2622) 23S
9 win rolandyong (2137) Sony2007 (2614) 15S
10 win Sony2007 (2605) rolandyong (2146) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sony2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames