Sony2007
Cờ nhanh: 2703 W93D8L2
Cờ chậm: 2624 W58D72L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thien_Sinh (2575) Sony2007 (2630) 78S
2 win rolandyong (2129) Sony2007 (2622) 23S
3 win rolandyong (2137) Sony2007 (2614) 15S
4 win Sony2007 (2605) rolandyong (2146) 69S
5 win rolandyong (2155) Sony2007 (2596) 37S
6 win Sony2007 (2586) rolandyong (2165) 23S
7 draw phantom (2587) Sony2007 (2586) 52S
8 draw xoop (2498) Sony2007 (2588) 134S
9 win Sony2007 (2579) holuongnie (2130) 1S
10 win Quannuakhuya (2557) Sony2007 (2547) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sony2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames