Songlong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1937 W435D64L439)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Songlong (1974) Learner74 (1880) 47S
2 lose cttstyle (1879) Songlong (1993) 32S
3 lose Songlong (2013) cttstyle (1859) 16S
4 lose Songlong (2031) haimuamua (1955) 39S
5 win haimuamua (1969) Songlong (2017) 18S
6 win phong13a5 (2186) Songlong (1996) 16S
7 draw Euros (1918) Songlong (1998) 41S
8 lose Songlong (2017) Euros (1899) 44S
9 win XeDapDien (1952) Songlong (2003) 8S
10 win Songlong (1988) XeDapDien (1967) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Songlong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames