SongNhue
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1943 W8300D824L8534)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SongNhue (1959) hoavinh (1952) 32S
2 win hoavinh (1968) SongNhue (1943) 27S
3 win SongNhue (1927) lithong (1949) 42S
4 win lithong (1966) SongNhue (1910) 40S
5 win SongNhue (1892) cocom23 (1976) 37S
6 lose cocom23 (1962) SongNhue (1906) 22S
7 win SongNhue (1891) Mastertang (1881) 11S
8 win Mastertang (1897) SongNhue (1875) 22S
9 lose SongNhue (1889) vosang (1945) 17S
10 win cmlee (1819) SongNhue (1875) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SongNhue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames