SongNhue
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1815 W11244D1174L11569)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SongNhue (1832) nhattuyet1 (1771) 26S
2 lose SongNhue (1847) NguaDenVn (1864) 22S
3 win nhathung55 (1779) SongNhue (1833) 10S
4 win SongNhue (1818) nhathung55 (1794) 32S
5 lose Forfun7687 (1872) SongNhue (1832) 17S
6 lose SongNhue (1847) May21 (1861) 20S
7 win SongNhue (1831) WanhCo (1848) 1S
8 lose Gotrice007 (1852) SongNhue (1846) 44S
9 win SongNhue (1829) Gotrice007 (1869) 47S
10 lose SongNhue (1848) SocXam (1731) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SongNhue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames