SongNhue
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1865 W8812D906L9086)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tapchoi001 (1958) SongNhue (1878) 39S
2 lose liverstone (1911) SongNhue (1893) 30S
3 lose SongNhue (1908) trauvang117 (1938) 29S
4 lose trauvang117 (1922) SongNhue (1924) 25S
5 win TamGiacMach (1947) SongNhue (1907) 30S
6 lose SongNhue (1922) ledinhbang (1923) 23S
7 lose ledinhbang (1907) SongNhue (1938) 32S
8 win quehuongqp (1887) SongNhue (1924) 44S
9 win quehuongqp (1902) SongNhue (1909) 33S
10 win SongNhue (1896) thanhvinh86 (1824) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SongNhue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames