SonT2
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 1842 W289D34L245)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kieuduy (1765) SonT2 (1828) 38S
2 draw SonT2 (1830) kieuduy (1763) 35S
3 win michael (1715) SonT2 (1818) 25S
4 win SonT2 (1805) michael (1728) 38S
5 win SonT2 (1785) neverthua (1928) 60S
6 lose SonT2 (1797) neverthua (1916) 28S
7 lose SonT2 (1809) Quan9201 (1932) 23S
8 lose Quan9201 (1920) SonT2 (1821) 41S
9 lose SonT2 (1840) vv345 (1725) 24S
10 lose iphone77 (1861) SonT2 (1855) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SonT2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames