Some1
Cờ nhanh: 1684 W27D0L21
Cờ chậm: 2243 W1351D185L1095)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose i6vn (2250) Some1 (2259) 19S
2 win Some1 (2243) i6vn (2266) 61S
3 lose Vanduc (2155) Some1 (2262) 53S
4 win Son_t (2014) Some1 (2253) 8S
5 lose Some1 (2265) Saigonchau (2381) 38S
6 win Some1 (2252) ChoimahocO07 (2185) 35S
7 win tambatcuu (2265) Some1 (2236) 29S
8 lose fuongnt (2027) Some1 (2258) 23S
9 win Some1 (2241) MeoThongThai (2291) 34S
10 lose MeoThongThai (2276) Some1 (2256) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Some1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames