Some1
Cờ nhanh: 1612 W21D0L19
Cờ chậm: 2333 W1263D173L1030)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Some1 (2324) songtutay (2117) 90S
2 win davidjchen (2228) Some1 (2311) 11S
3 win Some1 (2302) mjukilo (2094) 24S
4 win happy2000 (2298) Some1 (2286) 59S
5 win Pinkbar (2313) Some1 (2269) 25S
6 lose hn500 (2292) Some1 (2284) 40S
7 win Some1 (2267) hn500 (2309) 53S
8 win XuanHong12 (2289) Some1 (2250) 30S
9 win Lenh_Xe_Xac (2069) Some1 (2240) 38S
10 lose gala19 (2099) Some1 (2260) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Some1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames