Solothurn62
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1715 W26035D5304L23857)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tyee (1596) Solothurn62 (1703) 55S
2 draw John123 (1579) Solothurn62 (1706) 58S
3 win Hoang (1713) Solothurn62 (1690) 29S
4 win Solothurn62 (1656) ldtrong (1695) 31S
5 win ldtrong (1733) Solothurn62 (1618) 25S
6 win phan (1589) Solothurn62 (1603) 65S
7 lose namnguyenhuu (1551) Solothurn62 (1621) 43S
8 lose namnguyenhuu (1532) Solothurn62 (1640) 22S
9 win whiteEagle45 (1614) Solothurn62 (1625) 35S
10 win Solothurn62 (1609) whiteEagle45 (1630) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Solothurn62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames