Soaihung
Cờ nhanh: 2003 W2320D206L2085
Cờ chậm: 2222 W1573D203L1298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Soaihung (2016) keicheng (2102) 48F
2 lose keicheng (2088) Soaihung (2030) 29F
3 lose Kulusapham (1890) Soaihung (2072) 31F
4 win Kulusapham (1913) Soaihung (2049) 34F
5 win killu888 (1902) Soaihung (2038) 38F
6 win Soaihung (2026) killu888 (1914) 38F
7 lose usd (1910) Soaihung (2046) 38F
8 win Soaihung (2034) usd (1922) 17F
9 win Soaihung (1989) cau__hue (2229) 44F
10 lose T_aview (1981) Soaihung (2005) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Soaihung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames