SoThiChayDi
Cờ nhanh: 1807 W20D2L7
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SoThiChayDi (1789) tronghien (1858) 33F
2 draw tronghien (1860) SoThiChayDi (1787) 105F
3 win SoThiChayDi (1771) TVDANG123 (1795) 65F
4 win TVDANG123 (1812) SoThiChayDi (1754) 29F
5 win SoThiChayDi (1738) hackbegin (1742) 35F
6 win hackbegin (1759) SoThiChayDi (1721) 25F
7 draw tamthoi (1802) SoThiChayDi (1719) 116F
8 win lotus_2021 (1758) SoThiChayDi (1702) 43F
9 win SoThiChayDi (1681) xterm (1874) 63F
10 lose xterm (1864) SoThiChayDi (1691) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SoThiChayDi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames