SnPhm
Cờ nhanh: 2175 W421D22L303
Cờ chậm: 1696 W29D3L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SnPhm (1681) soobin77 (1665) 48S
2 lose SnPhm (2217) duongminh200 (2044) 51F
3 win hongkong1997 (2157) SnPhm (2187) 28F
4 lose SnPhm (2202) ankhang243 (2205) 25F
5 win ankhang243 (2222) SnPhm (2185) 18F
6 win Thloan (2187) SnPhm (2169) 24F
7 win SnPhm (2158) RedGold (2018) 34F
8 lose RedGold (1997) SnPhm (2179) 68F
9 win SnPhm (2162) garaoto (2222) 28F
10 win vocongco (2219) SnPhm (2144) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SnPhm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames