SnPhm
Cờ nhanh: 2100 W314D15L227
Cờ chậm: 1681 W28D3L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SnPhm (2086) boner (1768) 30F
2 win boner (1784) SnPhm (2070) 43F
3 win chantroixa (2084) SnPhm (2054) 45F
4 lose SnPhm (2070) namquan (2339) 29F
5 lose namquan (2321) SnPhm (2088) 20F
6 lose SnPhm (2108) namquan (2301) 45F
7 lose namquan (2278) SnPhm (2131) 45F
8 win SnPhm (2110) namquan (2299) 37F
9 lose namquan (2289) SnPhm (2120) 37F
10 lose SnPhm (2131) namquan (2278) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SnPhm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames