SnBi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1657 W744D50L720)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win truongluong1 (1641) SnBi (1642) 30S
2 win smartchess (1656) SnBi (1626) 60S
3 lose SnBi (1642) smartchess (1640) 10S
4 win SnBi (1623) cotuong69 (1728) 25S
5 lose PhuT (1755) SnBi (1635) 10S
6 win nducson1954 (1620) SnBi (1619) 32S
7 lose nducson1954 (1604) SnBi (1635) 25S
8 win vietthanh (1566) SnBi (1621) 28S
9 lose SnBi (1630) tlk2019 (1845) 63S
10 win nguyenanh00 (1568) SnBi (1616) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SnBi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames