Smsgading
Cờ nhanh: 1524 W8D0L6
Cờ chậm: 1874 W1750D92L1627)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Smsgading (1861) TepRiu_2022 (1783) 24S
2 lose sontran1970 (1935) Smsgading (1875) 31S
3 win Tuanquan (1882) Smsgading (1859) 29S
4 draw Smsgading (1859) Tuanquan (1882) 48S
5 win tuson2020 (1780) Smsgading (1845) 22S
6 win ruland (1708) Smsgading (1833) 23S
7 win Smsgading (1821) ruland (1720) 66S
8 win bestman (1759) Smsgading (1807) 33S
9 win Smsgading (1792) bestman (1774) 31S
10 lose OMai (1747) Smsgading (1809) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Smsgading, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames