Smsgading
Cờ nhanh: 1497 W3D0L3
Cờ chậm: 1872 W717D30L648)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TRUNGTHANHVA (1957) Smsgading (1853) 39S
2 lose Smsgading (1866) TRUNGTHANHVA (1944) 58S
3 win danhtuan (1846) Smsgading (1851) 46S
4 lose Smsgading (1868) danhtuan (1829) 32S
5 win Smsgading (1852) vph (1865) 24S
6 win Smsgading (1835) cotuong123 (1892) 44S
7 lose Smsgading (1852) Triet0709 (1817) 61S
8 lose ledinhbang (1890) Smsgading (1867) 46S
9 win Smsgading (1850) ledinhbang (1907) 19S
10 win Smsgading (1828) vandu939 (2044) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Smsgading, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames