Smok_gun
Cờ nhanh: 1754 W66D4L46
Cờ chậm: 1861 W144D16L112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Smok_gun (1876) Hai01234 (1750) 61S
2 win Smok_gun (1864) ToSuTaoLao (1854) 38S
3 win Smok_gun (1854) nltho84 (1773) 68S
4 win Smok_gun (1840) mrtertuan (1897) 35S
5 win Smok_gun (1827) tiger_2020 (1856) 19S
6 draw jonas (1837) Smok_gun (1827) 25S
7 lose batbo (1832) Smok_gun (1843) 8S
8 win Smok_gun (1833) Hai01234 (1727) 22S
9 win TaiHuynh69 (1723) Smok_gun (1823) 16S
10 lose Smok_gun (1836) nguoibien (1821) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Smok_gun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames