SmileMan
Cờ nhanh: 2204 W75D7L63
Cờ chậm: 1886 W15D8L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SmileMan (L0C) Nihaoma (L0E) 0T
2 win Khapro_1988 (L0C) SmileMan (L0A) 0T
3 lose keodoo (L0A) SmileMan (L0A) 1T
4 lose SmileMan (L0A) doatmenhky (L0A) 0T
5 lose SmileMan (L0A) Smallfoot (L0A) 33T
6 lose SmileMan (L0E) michael197 (L0E) 0T
7 lose winchoi (L0E) SmileMan (L0C) 32T
8 lose SmileMan (L0C) zztotquasong (L0C) 49T
9 win thang_MADI (L0A) SmileMan (L0A) 0T
10 win phieudu2015 (L0) SmileMan (L0F) 47T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SmileMan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames