SmileMan
Cờ nhanh: 2204 W75D7L63
Cờ chậm: 1886 W15D8L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SmileMan (L0) QuaDuong (L0F) 34T
2 win AndyLam (L0E) SmileMan (L0E) 47T
3 win SmileMan (L0C) GrandMaster (L0C) 61T
4 lose EThinkerUp (L0C) SmileMan (L0C) 68T
5 win tamquocdau (L0A) SmileMan (L0A) 7T
6 lose SmileMan (L0C) EThinkerUp (L0C) 32T
7 win HoiT (L0A) SmileMan (L0A) 35T
8 lose MRCRAZY (2157) SmileMan (2241) 29F
9 win MRCRAZY (2187) SmileMan (2211) 26F
10 lose NamT0an (L0D) SmileMan (L0E) 1T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SmileMan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames