SliverFish
Cờ nhanh: 1969 W80D10L41
Cờ chậm: 2074 W174D32L110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zcj (2237) SliverFish (2085) 16S
2 lose BonLu (1948) SliverFish (2105) 31S
3 win ScdcdvdE (2087) SliverFish (2090) 42S
4 lose SliverFish (1989) Blue23 (1851) 31F
5 lose Blue23 (1830) SliverFish (2010) 23F
6 lose SliverFish (2103) xinhuenhe (2182) 37S
7 lose GauGhi (2118) SliverFish (2119) 59S
8 win SliverFish (2104) tubua604 (2072) 110S
9 draw tubua604 (2072) SliverFish (2104) 32S
10 lose SliverFish (2114) ldhp (2294) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SliverFish, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames