SimonYee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2346 W52D5L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose SimonYee (2384) drummerboy (2271) 26S
2 win SimonYee (2366) mrvanly (2139) 28S
3 win hoitiectinh (1960) SimonYee (2355) 26S
4 lose kong123 (2450) SimonYee (2368) 82S
5 lose SimonYee (2382) kong123 (2436) 87S
6 lose SimonYee (2415) tim_vui2016 (2397) 21S
7 win SimonYee (2395) HoTran9535 (2199) 28S
8 win SimonYee (2364) ThoiThe (2352) 33S
9 win kyphongbn (2207) SimonYee (2340) 60S
10 lose cheungwcc (2377) SimonYee (2355) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SimonYee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames