SiPham
Cờ nhanh: 1508 W1D0L1
Cờ chậm: 1772 W1987D396L2219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose rlot12 (1849) SiPham (1786) 9S
2 win SiPham (1766) xhzhang09 (1902) 20S
3 draw saulan0110 (1948) SiPham (1761) 25S
4 lose SiPham (1774) QuocTeDaiSu (1865) 19S
5 lose SiPham (1787) Jack82 (1854) 26S
6 lose SiPham (1802) haiphung (1822) 23S
7 lose SiPham (1813) Choivuithoi (1969) 38S
8 lose SiPham (1824) Choivuithoi (1958) 34S
9 draw SiPham (1824) cc19141 (1794) 43S
10 lose kimngan008 (1877) SiPham (1838) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SiPham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames