ScorpioKING
Cờ nhanh: 1803 W36D2L14
Cờ chậm: 2049 W2601D796L2295)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cym (1948) ScorpioKING (2068) 31S
2 win ScorpioKING (2055) cym (1961) 37S
3 lose LenhhoXung (2181) ScorpioKING (2067) 22S
4 lose ScorpioKING (2080) LenhhoXung (2168) 27S
5 lose ScorpioKING (2100) Greatlake (1945) 33S
6 win ScorpioKING (2074) CoffeeCup (1991) 26S
7 win CoffeeCup (2021) ScorpioKING (2044) 20S
8 win ScorpioKING (2028) CoffeeCup (2037) 22S
9 win ScorpioKING (2015) anhnguyen60 (1934) 45S
10 win ScorpioKING (1996) Totden4321 (2121) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ScorpioKING, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames