ScorpioKING
Cờ nhanh: 1757 W36D2L17
Cờ chậm: 2043 W3019D929L2653)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ScorpioKING (2029) Chiutuong53 (1971) 77S
2 draw Chiutuong53 (1970) ScorpioKING (2030) 45S
3 win TuanminhP (1891) ScorpioKING (2018) 27S
4 win ScorpioKING (2006) TuanminhP (1903) 37S
5 lose Sedbadrdmm (2007) ScorpioKING (2022) 22S
6 win ScorpioKING (2006) Sedbadrdmm (2023) 25S
7 win ScorpioKING (1994) cao_trung (1892) 73S
8 draw dinhhieu (2118) ScorpioKING (1987) 60S
9 win BatWai_KyMon (1879) ScorpioKING (1974) 43S
10 win ScorpioKING (1961) BatWai_KyMon (1892) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ScorpioKING, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames