Saothudo
Cờ nhanh: 1948 W1459D89L1407
Cờ chậm: 2273 W53D3L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChanhNiem (1889) Saothudo (1985) 46F
2 lose Saothudo (2019) Zhangfeng (1977) 66F
3 win tamdang1971 (1939) Saothudo (1991) 25F
4 lose Saothudo (2021) Chu_Nam (2038) 113F
5 win DoiThuong___ (2062) Saothudo (1985) 43F
6 lose GrandMaster (1916) Saothudo (2023) 18F
7 lose andyorleans (1983) Saothudo (2040) 30F
8 draw Saothudo (2041) andyorleans (1982) 43F
9 win Vinhcaso0102 (2096) Saothudo (2023) 36F
10 lose Saothudo (2037) Vinhcaso0102 (2082) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Saothudo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames