Saintz
Cờ nhanh: 2259 W44D0L7
Cờ chậm: 2336 W73D2L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TestGUI (2572) Saintz (2355) 42S
2 lose Saintz (2371) peterlin (2367) 78S
3 lose Saintz (2383) Tiensa (2483) 30S
4 lose riverholy (2429) Saintz (2398) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames