Saab93
Cờ nhanh: 1573 W5D0L0
Cờ chậm: 1614 W9429D737L10181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Saab93 (1629) minhtamthe (1650) 25S
2 lose Saab93 (1645) minhtamthe (1634) 17S
3 win dannywong (1781) Saab93 (1625) 25S
4 win Saab93 (1608) ngocthanh52 (1658) 32S
5 win Saab93 (1592) ngoko2019 (1592) 32S
6 lose Saab93 (1604) kenny_kenny (1736) 48S
7 lose Johnny1 (1579) Saab93 (1621) 7S
8 win Saab93 (1606) Johnny1 (1594) 42S
9 lose Saab93 (1620) doisedoithay (1667) 51S
10 win at112020_62 (1679) Saab93 (1602) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Saab93, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames