SaThu_5Chau
Cờ nhanh: 1590 W4D1L1
Cờ chậm: 2167 W86D20L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanDm (2174) SaThu_5Chau (2133) 32S
2 lose sonquanngai (2151) SaThu_5Chau (2165) 46S
3 win Quan_vu (2213) SaThu_5Chau (2148) 31S
4 lose vutrunghuy (1997) SaThu_5Chau (2191) 27S
5 draw SaThu_5Chau (2191) denver2018 (2207) 36S
6 draw denver2018 (2207) SaThu_5Chau (2191) 44S
7 win dangminhhieu (2175) SaThu_5Chau (2175) 17S
8 lose dangminhhieu (2159) SaThu_5Chau (2191) 33S
9 win myhey (2097) SaThu_5Chau (2178) 38S
10 win kythutuhai (2010) SaThu_5Chau (2155) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SaThu_5Chau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames