SUN_____
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1822 W50D8L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LinhChemThue (1652) SUN_____ (1866) 27S
2 lose SUN_____ (1884) whiteEagle45 (1618) 24S
3 win tieu_hac (1910) SUN_____ (1871) 24S
4 lose SUN_____ (1887) phutho2014 (1857) 33S
5 win SUN_____ (1873) tetuu (1808) 31S
6 win toanthuako (1902) SUN_____ (1856) 21S
7 lose at112020_62 (1860) SUN_____ (1872) 19S
8 lose SUN_____ (1889) ad (1670) 20S
9 win SUN_____ (1877) Catbuj (1854) 25S
10 lose SUN_____ (1898) mayxay (1712) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SUN_____, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames