STDUONG
Cờ nhanh: 2030 W18826D594L14944
Cờ chậm: 2101 W2933D204L2168)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Haykhong (1864) STDUONG (2019) 26F
2 win Haykhong (1876) STDUONG (2007) 29F
3 win kimson_ek (1885) STDUONG (1995) 12F
4 win kimson_ek (1898) STDUONG (1982) 42F
5 win ku_ti (2068) STDUONG (1963) 41F
6 win ku_ti (2088) STDUONG (1943) 46F
7 lose syhc (1933) STDUONG (1959) 44F
8 lose STDUONG (1980) bshieuld (1802) 19F
9 lose bshieuld (1780) STDUONG (2002) 26F
10 lose STDUONG (2016) chelseafc08 (2072) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by STDUONG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames