SPECIAL_ONE
Cờ nhanh: 2094 W351D21L323
Cờ chậm: 1825 W146D19L123)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win doanhtp (1903) SPECIAL_ONE (1807) 54S
2 win phuong69800 (1734) SPECIAL_ONE (1793) 23S
3 win domisol (1835) SPECIAL_ONE (1776) 42S
4 lose TrangHuynh (2006) SPECIAL_ONE (1785) 25S
5 win vulamgiang (1823) SPECIAL_ONE (1768) 1S
6 win SPECIAL_ONE (1751) soha1986 (1790) 78S
7 lose Khanhlh (1547) SPECIAL_ONE (1773) 1S
8 lose SPECIAL_ONE (1786) vandac58 (1882) 1S
9 lose SPECIAL_ONE (1799) vandac58 (1869) 1S
10 lose play_chess (1803) SPECIAL_ONE (1815) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SPECIAL_ONE, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames