Rumqnam2017
Cờ nhanh: 1654 W134D8L223
Cờ chậm: 2197 W101D11L46)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Rumqnam2017 (2209) TienDanhCo (2326) 19S
2 win GoodByeOne (2139) Rumqnam2017 (2195) 30S
3 win Rumqnam2017 (2180) GoodByeOne (2154) 33S
4 lose Rumqnam2017 (2193) HienHuynh (2262) 21S
5 win Rumqnam2017 (2182) BACHDAT2010 (2041) 11S
6 lose BACHDAT2010 (2020) Rumqnam2017 (2203) 11S
7 win Rumqnam2017 (2187) zcj (2215) 71S
8 win zcj (2232) Rumqnam2017 (2170) 66S
9 lose Chengzhang (2057) Rumqnam2017 (2189) 60S
10 lose Rumqnam2017 (2209) LmHM (2064) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rumqnam2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames