Rose15989
Cờ nhanh: 1618 W1726D74L1712
Cờ chậm: 1725 W1651D174L1512)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Rose15989 (1710) nickyeoh1 (1680) 76S
2 win hung50 (1908) Rose15989 (1688) 1S
3 win Rose15989 (1670) phung9999 (1760) 33S
4 win Rose15989 (1651) phung9999 (1779) 71S
5 win Rose15989 (1635) etray (1648) 45S
6 draw Rose15989 (1635) Joan17 (1636) 56S
7 draw Joan17 (1636) Rose15989 (1635) 10S
8 win Rose15989 (1620) Loc12nd (1594) 107S
9 win Loc12nd (1610) Rose15989 (1604) 77S
10 lose Rose15989 (1620) TriN8 (1589) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rose15989, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames