RockitUp
Cờ nhanh: 2205 W1819D176L1403
Cờ chậm: 2298 W1276D217L932)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw RockitUp (2206) khongcan (2152) 136F
2 lose henglihong (2204) RockitUp (2222) 16F
3 win RockitUp (2211) danmientay (2074) 40F
4 win danmientay (2086) RockitUp (2199) 35F
5 win Vui_la_chinh (2054) RockitUp (2188) 20F
6 lose RockitUp (2202) tuluyen (2256) 38F
7 lose DuyNguyen1 (2332) RockitUp (2214) 23F
8 win RockitUp (2206) arrowana (1961) 17F
9 win arrowana (1970) RockitUp (2197) 52F
10 win RockitUp (2187) playfast2017 (1998) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RockitUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames