RockitUp
Cờ nhanh: 2269 W614D50L440
Cờ chậm: 2034 W908D153L686)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win RockitUp (1994) GietCONGSAN (2142) 67S
2 win RockitUp (1965) nguyenone (1917) 30S
3 lose vuong81 (2000) RockitUp (1980) 56S
4 win RockitUp (1966) locust (1922) 33S
5 lose RockitUp (1982) leandro2018 (1966) 81S
6 lose RockitUp (1993) anh8nguyen (2136) 26S
7 win anh8nguyen (2157) RockitUp (1972) 46S
8 win RockitUp (1950) anh8nguyen (2179) 20S
9 lose anh8nguyen (2170) RockitUp (1959) 40S
10 win RockitUp (1936) anh8nguyen (2193) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RockitUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames