Robo
Cờ nhanh: 2326 W65488D1819L5153
Cờ chậm: 2000 W100D50L50)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Robo (2326) bautroi20 (1480) 15F
2 win Robo (2315) ngocthang75 (1916) 34F
3 win Robo (2313) vdtrang (1453) 25F
4 win Robo (2311) cotuongken (1523) 43F
5 win Robo (2297) saurieng (1984) 33F
6 win Robo (2281) emtunghi (1995) 50F
7 win xe_tang1 (2141) Robo (2257) 31F
8 lose tam4 (2005) Robo (2305) 43F
9 win Robo (2289) tam4 (2021) 20F
10 win Robo (2282) uongdungsct (1745) 80F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Robo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames