RichDuck
Cờ nhanh: 1594 W31D0L23
Cờ chậm: 1857 W98D18L64)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vukimphu_35 (1784) RichDuck (1875) 25S
2 lose jackyvnn1981 (1980) RichDuck (1888) 29S
3 lose niko49 (1845) RichDuck (1905) 51S
4 win phamxit (1779) RichDuck (1893) 79S
5 win RichDuck (1880) phamxit (1792) 35S
6 lose RichDuck (1610) sirius (1600) 27F
7 lose sirius (1583) RichDuck (1627) 31F
8 lose hogiao (1571) RichDuck (1645) 54F
9 win RichDuck (1631) hogiao (1585) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames