Redbull_80
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1887 W1158D100L1046)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Redbull_80 (1926) kodichthu (1796) 44S
2 draw Redbull_80 (1935) danang20 (1771) 36S
3 win Redbull_80 (1910) danang20 (1796) 27S
4 win DO_QUY_SU (1970) Redbull_80 (1873) 50S
5 win Redbull_80 (1855) minhthu (1942) 72S
6 lose minhthu (1928) Redbull_80 (1869) 27S
7 win khoacuba (1823) Redbull_80 (1854) 26S
8 win hoangcafe (1729) Redbull_80 (1829) 19S
9 win jtam19 (1729) Redbull_80 (1802) 43S
10 win jtam19 (1760) Redbull_80 (1771) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Redbull_80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames