RedLine
Cờ nhanh: 1684 W1005D139L1208
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win RedLine (1662) caimong (1896) 26F
2 win Cruxifix (1896) RedLine (1639) 44F
3 win yhk (1741) RedLine (1620) 39F
4 win RedLine (1603) keanu (1664) 40F
5 lose keanu (1649) RedLine (1618) 44F
6 win RedLine (1600) hdan (1694) 52F
7 win hdan (1713) RedLine (1581) 44F
8 lose voa2016 (1649) RedLine (1595) 40F
9 lose RedLine (1609) sonny2268 (1658) 5F
10 lose sonny2268 (1643) RedLine (1624) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RedLine, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames