RamsayT
Cờ nhanh: 2532 W272D22L233
Cờ chậm: 2233 W59D3L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose RamsayT (2252) PhongCao (2128) 34S
2 lose LeTuong (2462) RamsayT (2272) 28S
3 win ice25cc (2008) RamsayT (2255) 7S
4 win RamsayT (2231) vodanh109 (2114) 34S
5 win RamsayT (2214) hungpk_910 (1961) 24S
6 win RamsayT (2186) TunLaRoja (2121) 19S
7 lose Song_Xa (2389) RamsayT (2574) 33F
8 win RamsayT (2544) Omygod (2516) 37F
9 win RamsayT (2527) phanminhduc (2278) 19F
10 draw RamsayT (2527) Omygod (2516) 115F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RamsayT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames